3CXPhone 6 - Sip Phone on Windows

3CXPhone 6 - Sip Phone on Windows

3CX phone là phần mềm trên windows cho phép chạy các tài khoản SIP với tổng đài SIP.

Gửi lên: 15/05/2017 07:37 Đã xem 18303 Đã tải về 1041