Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 728487 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 07:49
windows7 228826 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 07:37
linux3 103268 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 07:48
windowsnt 74665 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 07:48
macosx 53698 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 05:26
windowsxp2 51895 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 06:35
linux2 34948 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 04:56
windowsnt2 31496 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 03:56
windowsvista 7503 Thứ năm, 21 Tháng Một 2021 21:15
windows2003 2996 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 03:21
windows2k 1562 Thứ tư, 13 Tháng Một 2021 04:57
windows 1002 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 09:17
windows95 352 Thứ hai, 11 Tháng Một 2021 06:43
windowsxp 284 Chủ nhật, 06 Tháng M. hai 2020 19:32
windows98 120 Thứ bảy, 07 Tháng M. một 2020 08:24
windowsme 92 Thứ ba, 29 Tháng M. hai 2020 11:00
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsce 44 Thứ tư, 08 Tháng Một 2020 02:58
openbsd 20 Thứ ba, 13 Tháng Mười 2020 13:20
windowsme2 19 Thứ tư, 07 Tháng Mười 2020 18:01
freebsd 19 Thứ hai, 11 Tháng Một 2021 06:30
netbsd2 7 Thứ ba, 14 Tháng Một 2020 14:44
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
openbsd2 2 Thứ ba, 08 Tháng M. hai 2020 01:55
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11
netbsd 1 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2020 10:37
freebsd2 1 Chủ nhật, 08 Tháng M. một 2020 20:13