Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 286511 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 04:58
windows7 117257 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 04:30
windowsxp2 36130 Thứ hai, 13 Tháng Tám 2018 17:23
linux2 19698 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 02:16
macosx 15137 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 04:55
windowsnt 14129 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 04:58
windowsnt2 9063 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 02:56
windowsvista 3939 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 03:57
linux3 2617 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 01:06
windows2003 2099 Thứ hai, 13 Tháng Tám 2018 02:16
windows2k 1046 Thứ hai, 13 Tháng Tám 2018 10:29
windows 554 Thứ hai, 13 Tháng Tám 2018 21:01
windows95 181 Thứ tư, 25 Tháng Bảy 2018 13:01
mac 87 Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 15:46
windowsxp 71 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 12:40
windows98 69 Chủ nhật, 08 Tháng Bảy 2018 14:27
windowsme 23 Chủ nhật, 10 Tháng Sáu 2018 06:00
freebsd 16 Thứ sáu, 16 Tháng Hai 2018 12:49
windowsce 15 Thứ tư, 14 Tháng Ba 2018 18:08
openbsd 15 Thứ sáu, 03 Tháng Tám 2018 07:56
netbsd2 5 Thứ bảy, 04 Tháng Tám 2018 03:18
windowsme2 3 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 04:30
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 09:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 12:11