Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 411595 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 16:47
windows7 147651 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 16:37
windowsxp2 41113 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 14:19
macosx 32929 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 16:11
windowsnt 28825 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 16:40
linux2 26239 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 15:57
windowsnt2 11790 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 15:58
linux3 5662 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 15:29
windowsvista 5480 Thứ ba, 23 Tháng Bảy 2019 15:02
windows2003 2707 Chủ nhật, 21 Tháng Bảy 2019 02:16
windows2k 1357 Thứ tư, 26 Tháng Sáu 2019 11:46
windows 802 Thứ tư, 17 Tháng Bảy 2019 13:39
windows95 282 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2019 17:36
windowsxp 157 Thứ bảy, 04 Tháng Năm 2019 07:50
windows98 97 Thứ sáu, 10 Tháng Năm 2019 17:36
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsme 58 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 20:44
windowsce 31 Thứ tư, 01 Tháng Năm 2019 22:07
openbsd 17 Thứ hai, 01 Tháng Tư 2019 07:20
freebsd 17 Thứ hai, 10 Tháng Sáu 2019 03:34
windowsme2 12 Thứ năm, 10 Tháng Một 2019 03:18
netbsd2 6 Thứ sáu, 17 Tháng Tám 2018 21:00
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11