Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 390183 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 12:37
windows7 142675 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 12:36
windowsxp2 40580 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 03:13
macosx 29414 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 12:36
windowsnt 26142 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 11:45
linux2 25302 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 06:03
windowsnt2 11238 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 11:44
windowsvista 5224 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 12:17
linux3 4653 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 12:31
windows2003 2673 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2019 17:05
windows2k 1354 Thứ năm, 16 Tháng Năm 2019 03:53
windows 725 Thứ năm, 23 Tháng Năm 2019 10:31
windows95 281 Thứ ba, 14 Tháng Năm 2019 20:32
windowsxp 157 Thứ bảy, 04 Tháng Năm 2019 07:50
windows98 97 Thứ sáu, 10 Tháng Năm 2019 17:36
mac 87 Thứ năm, 02 Tháng M. một 2017 02:46
windowsme 58 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 20:44
windowsce 31 Thứ tư, 01 Tháng Năm 2019 22:07
openbsd 17 Thứ hai, 01 Tháng Tư 2019 07:20
freebsd 16 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 00:49
windowsme2 12 Thứ năm, 10 Tháng Một 2019 03:18
netbsd2 6 Thứ sáu, 17 Tháng Tám 2018 21:00
macppc 2 Chủ nhật, 22 Tháng Bảy 2018 20:08
os22 2 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 23:11