Edusgroup là tập đoàn đầu tư trong nhiều lĩnh vực trong đó trọng tâm là lĩnh vực giáo dục với các trung tâm luyện thi, dạy thêm, giáo dục mầm non và lĩnh vực du lịch. Đây là hợp đồng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực CNTT mà Edugroup ký kết với Volvox nhằm giúp đơn vị xây dựng quy trình, giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý, marketing online.