Volvox đã chính thức nhận triển khai dịch vụ chăm sóc website cho Trung tâm Luyện Thi Đa Minh.

Trung tâm Luyện Thi Đa Minh, hiện đang là Trung tâm luyện thi có tiếng tại Hà Nội với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn hàng đầu, là địa chỉ tin cậy cho các thí sinh lựa chọn ôn luyện kiến thức trong quá trình học và thi.

Website trung tâm: http://luyenthidaminh.vn